ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 13 ปี นสพ.อปท.นิวส์
20 ส.ค. 2561

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 13 ปี นสพ.อปท.นิวส์
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องบุณยะจินดา 1-2 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โดยมีอดีตประธานวุฒิสภา คุณนิคม ไวยรัชพานิช ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น
-ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ) 
-เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นพ.พลเดช ปิ่นประทีป) 
-รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (คุณเมธา ศิลาพันธ์)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558