ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 13 ปี นสพ.อปท.นิวส์
20 ส.ค. 2561

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 13 ปี นสพ.อปท.นิวส์
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องบุณยะจินดา 1-2 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โดยมีอดีตประธานวุฒิสภา คุณนิคม ไวยรัชพานิช ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น
-ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ) 
-เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นพ.พลเดช ปิ่นประทีป) 
-รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (คุณเมธา ศิลาพันธ์)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558