ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
IRPC รับรางวัลบุคลากรประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น Thailand Energy Awards 2018
07 ก.ย. 2561

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบรางวัล Thailand Energy Award  2018 ด้านบุคลากรประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ IRPC ในการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีเป้าหมายด้านจัดการพลังงานอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่ “Energy Top Quartile ภายในปี 2563 ” สามารถขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านปิโตรเคมีครบวงจรของเอเชีย
IRPC ได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงานและเกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิตโดยรวมของทุกโรงงาน และมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามแนวคิด  “New Employee’s DNA” โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าและมีการแก้ไขปัญหาเชิงรุก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ตื่นตัว ต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว IRPC ทุกคน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558