ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
เซ็นทรัลมหาชัย สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน
14 ก.ย. 2561

พพ.ลงพื้นที่สมุทรสาคร เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น อาคารห้างสรรพสินค้า “เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย” โชว์แนวคิด การออกแบบ เลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ทำความเย็น – ส่องสว่าง   สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อพื้นที่ได้สูงถึง 74% เผยปี 62 เตรียมคลอดกฎกระทรวง บังคับอาคารสร้างใหม่ 9 ประเภท  เริ่มขนาด 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป เข้าเกณฑ์ BEC 

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงาน สาขา เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หนึ่งในอาคารที่ได้รับการรับรองอาคาร (BEC Awards) และรางวัลระดับดีเด่น ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code (BEC) ซึ่งเป็นอาคารหนึ่ง ที่บริษัท เซ็นทรัลฯ ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จนถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการวัด ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อพื้นที่ มีผลประหยัดพลังงานได้ถึง 74%

สำหรับการพัฒนาอาคารอนุรักษ์พลังงาน แห่งนี้ มีการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเพื่อการก่อสร้างที่ใช้พนังอิฐมวลเบา สามารถเป็นฉนวนกันความร้อนและทนไฟ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้ ส่วนหลังคา ใช้เป็นคอนกรีต และแผ่นแมทเทินชีสติดฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มีคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สามารถเลือกใช้แบบระบบ  Water –Cooled Chiller ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความเย็นภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ทำระบบการส่องสว่างภายในอาคาร โดยติดตั้งหลอด LED ขนาด 12-55 วัตต์ ซึ่งเป็นหลอดที่ใช้พลังงานต่ำ และมีการติดตั้งกระจกสำหรับอาคารใช้ความหนา  12 มิลลิเมตร ที่ช่วยกันรังสีและความร้อน แต่ยังสามารถให้ความสว่างภายในอาคารได้ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในอาคารได้ 

การดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (EEP 2015 )และเพื่อให้การบังคับใช้และมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานทั้งระบบ จึงได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ...  หรือBuilding Energy Code หรือBECซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในต้นปี 2562 โดยจะบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน(หอประชุม) โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้าโดยปี 2562 จะบังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ปี 2563 บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ปี2564  บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558