ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
กราบนมัสการขอพร
04 ม.ค. 2559

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทองพิสิฎ จันทร์ภาโรจนะ บก.ข่าวศาสนาและวัฒนธรรม อปท.นิวส์ ได้เข้ากราบนมัสการขอพรจากจาก พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลด(เชิด จิตตคุตฺโต ป.ธ 9) เจ้าคณะภาค 4(จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพ็ชร พิจิตร และเพ็ชรบูรณ์) ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระเดชพระคุณท่านฯได้ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านสื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกช่องทางหนึ่งด้วย.พวกเราชาว อปท.นิวส์ถือเป็นมงคลยิ่งในการเริ่มทำงานในปี 2559 ต่อไป.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558