ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “Corporate Social Responsibility (CSR)” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
25 ก.ย. 2561

วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Corporate Social Responsibility (CSR)” ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกต้นมะลิ จำนวน ๕๐ ต้น เพื่อรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน และต้นตะแบก จำนวน ๔๐ ต้น เพื่อความมั่นคงและสร้างความร่มเย็นภายในศูนย์ อีกทั้งบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ ของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๒๖๐ คน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558