ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “Corporate Social Responsibility (CSR)” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
25 ก.ย. 2561

วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Corporate Social Responsibility (CSR)” ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกต้นมะลิ จำนวน ๕๐ ต้น เพื่อรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน และต้นตะแบก จำนวน ๔๐ ต้น เพื่อความมั่นคงและสร้างความร่มเย็นภายในศูนย์ อีกทั้งบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ ของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๒๖๐ คน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558