ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
แถลงการณ์ กสม. ประณามคาร์บอมบ์ หน้าหน่วย ตชด. สงขลา
09 ม.ค. 2562

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
เรื่อง ขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าหน่วย ตชด. สงขลา

ตามที่ปรากฏข่าวว่าเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มีผู้ก่อเหตุความรุนแรงและฆาตกรรม นายอมตะ สโมทานทวี อายุ 62 ปี อดีตครูเกษียณอายุราชการ ก่อนโจรกรรมรถกระบะของนายอมตะไปประกอบระเบิดคาร์บอมบ์บริเวณหน้าหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สงขลา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ 2 นาย นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมการเคารพ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในทุกหนแห่ง ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวของนายอมตะ ผู้เสียชีวิต และขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงและปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอให้ผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงยุติการกระทำที่โหดร้าย และไร้มนุษยธรรมด้วยการเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรง

2. ขอให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวน และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้โดยเร็ว และเร่งให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหาย  ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

3. ขอให้รัฐบาลหามาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมในการคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรง

กสม. จะติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อนำความสงบ และสันติสุขคืนสู่พื้นที่ภาคใต้ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558