ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เดินหน้าเปิด 3 หลักสูตร ปั้น'ช่างเกษตรฯ 2.4 พันราย
15 ม.ค. 2562

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าปัจจุบันเกษตรกรนำเครื่องยนต์เกษตรมาใช้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรผู้ใช้เครื่องยนต์เกษตรสู่การเป็น"ช่างเกษตรท้องถิ่น" ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรของตัวเองและพัฒนาไปสู่การให้บริการตรวจซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรให้ เกษตรกรในท้องถิ่น

โดยปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายสร้าง "ช่างเกษตรท้องถิ่น" 2,400 รายทั่วประเทศ ผ่านการฝึกอบรม 3 หลักสูตร 3 ระดับประกอบด้วย ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 จำนวน 2,100 ราย ให้มีทักษะใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้มีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 500 บาทต่อเครื่องต่อปี

การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 2 จำนวน 200 ราย คัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพิ่มเติม สามารถบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เบื้องต้นให้เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,000 บาทต่อปีต่อเครื่อง และหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 3 จำนวน 100 ราย คัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพิ่มเติม สามารถตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เกษตรให้เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,500 บาทต่อเครื่องต่อปี โ

ดยสิทธิพิเศษสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 3 กรมส่งเสริม การเกษตรจะสนับสนุนเครื่องมือการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ให้นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมด้วย เกษตรกรผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเป็น"ช่างเกษตรท้องถิ่น"ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเปิดรับจำนวนจำกัดและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558