ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
มหกรรมป่าไม้ 4 ภาค เชิญชวนประชาชนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
07 ก.พ. 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วประเทศทั้ง 4 ภาคแพร่ สุพรรณบุรี ขอนแก่น และสุราษฎรธานี

นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงการดำเนินงานในทุกมิติให้มุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการทำงาน ทส. ภายใต้นโยบายของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รัฐบาลเปลี่ยนความหวาดระแวงประชาชนเป็นความไว้วางใจแล้วสนับสนุน และถือเป็นโอกาสของประเทศชาติและของประชาชนในการขับเคลื่อน การจัดงานในครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานขึ้น

โดยการจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัด 4 ภาคทั่วประเทศ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น และ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค ดังกล่าว จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในทุกประเด็น โดยมีการจัดตั้งคลีนิค ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการบริการของหน่วยงาน ทส. ด้านต่างๆ ได้แก่ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ การพบเห็นการลักลอบทำร้ายสัตว์ป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การแก้ไขกฏหมายมาตรา 7 และกฏหมายป่าชุมชน การลงทะเบียนสวนป่า 4.0 เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากป่า และให้คนที่อยู่อาศัยในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการัดที่ดินทำกิน (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อช่วยลดความเหลื่่อมล้ำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้มาพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้และการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ นิทรรศการ ตลาดนักป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่า การโต้วาทีระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ไมค์ทองคำ การแสดงดนตรี สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยประชาชนที่มาร่วมงานจะรับความรู้และสาระมากมายด้านสิ่งแวดล้อมและยังจะได้รับความเพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการ ร่วมสนุกรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย และยังเป็นการอุดหนุนสินค้าชุมชนอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558