ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ป.ป.ส. เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดแบบมาตรฐาน ขยายผลสู่การปราบปราม จัดสัมมนาร่วมระดับนานาชาติ
20 ก.พ. 2562

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในประเทศไทย เพื่อเสริมทักษะ เพิ่มศักยภาพพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดร่วมกับระดับนานาชาติ โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

          การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี 
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. รวมกว่า 150 คน 
การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดำเนินงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดยาเสพติด รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลการข่าวกับผลการตรวจพิสูจน์ เพื่อขยายผลสู่การปราบปรามจับกุม โดยได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police : AFP) เครือรัฐออสเตรเลีย สำนักงานคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ (National Narcotics Control Commission : NNCC), สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์ควบคุมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Health Science Authority :HSA), สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในเชิงลึก พัฒนาศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาวิธีการดำเนินงานด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งช่วยพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (drug profiling) และระบบข้อมูลตรวจพิสูจน์เคมีภัณฑ์ (chemical profiling) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ 

          ทั้งนี้ สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการใช้สารเคมีชนิดใหม่ ๆ ผลิตยาเสพติดที่ไม่เคยปรากฏในฐานข้อมูลมาก่อนเป็นจำนวนมาก การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นการวิเคราะห์เอกลักษณ์ และองค์ประกอบเฉพาะตัวของยาเสพติดแต่ละชนิด นำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวยา การแพร่กระจาย การแพร่ระบาดของตัวยาเสพติด และสามารถนำไปต่อยอดเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการข่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558