ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมแพทย์ชวนคนไทยลด ละ เลิก เหล้าเข้าพรรษา
15 ก.ค. 2562

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า  จากสถิติการบำบัดรักษาของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปี 2561  พบผู้เข้ารับการบำบัดสุรามากเป็นอันดับที่ 2 ของประเภทยาเสพติดที่ใช้เสพ โดยมีจำนวน 1,050 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.94 ของผู้ป่วยทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 937 คน คิดเป็นร้อยละ 89.24 และเพศหญิง113 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ18.29 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 45 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67 และช่วงอายุระหว่าง 35 -39 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.57  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ว่างงาน สุรามีพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ความจำเสื่อม การตัดสินใจและการใช้เหตุผลผิดพลาด ตับอักเสบ เกิดภาวะตับแข็ง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เกิดแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร หากมีเลือดออกมากอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้สุรายังมีผลต่อระบบอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะผิดปกติตามมา เช่น ภูมิคุ้มกันต่ำลง เกลือแร่ในร่างกายขาดความสมดุล หากดื่มสุราเป็นระยะเวลานานจะทำให้ เกิดปัญหาด้านสุขภาพเสียสัมพันธภาพกับคนในครอบครัว เสียการงาน เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมได้

               นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เปิดเผยว่า การบำบัดรักษาอาการติดสุรา มี 2 รูปแบบ คือ แบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน ซึ่งการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกเหมาะสำหรับผู้ติดสุราไม่รุนแรงมาก สามารถรับประทานยาเอง และควบคุมการหยุดดื่มได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางกายหรือทางจิตที่รุนแรง หลังจากบำบัดอาการถอนพิษสุราแล้ว จะได้รับการนัดเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด เพื่อส่งเสริมการหยุดดื่มอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบำบัดแบบผู้ป่วยใน เหมาะสำหรับผู้ติดสุราที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ แพทย์จะบำบัดรักษาอาการถอนพิษสุราและภาวะแทรกซ้อน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อฟื้นฟูกระบวนการคิด ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ และเลิกดื่มได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 นี้ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 หากประสบปัญหาสุราตลอดจนยาเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th

 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558