ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
จีนนำเข้าผลไม้เฉียด 4 ล้านตันในครึงปี ไทยครองแชม์เป็นผู้ค้ารายใหญ่สุด
16 ก.ย. 2562

สวีเสียวหู่ รองประธานสภาหอการค้าด้านการนำเข้าและการส่งออกอาหาร สินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์สัตว์แห่งประเทศจีน เผยว่ามูลค่าผลไม้นำเข้าสูงถึง 5.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบปีต่อปี

                โดยผลไม้ที่ถูกนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรกที่ไทยถือเป็นผู้ส่งออกมากที่สุดหรือเป็นรายใหญ่สุด ได้แก่ เชอร์รี่ ทุเรียนและองุ่น ส่วนที่ส่งออกไปจีนได้มากที่สุดรองลงมา ได้แก่ ชิลีและเวียดนาม

                ผลไม้ที่ไทยส่งออกไปยังจีนมากที่สุดคือทุเรียน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ต่อปีในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา โดยเมื่อปี 2561 ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนได้กว่า 850,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 80 ของทุเรียนที่ส่งออกทั้งหมด

                ทั้งนี้ ข้อมูลจากสภาฯ เผยว่าจีนนำเข้าผลไม้จำนวน 5.53 ล้านตัน มูลค่า 7.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ราว 2.3 แสนล้านบาท ในปี 2018 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และ 36 ตามลำดับจากปีก่อนหน้า

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558