ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY ประจำปี 2562
13 พ.ย. 2562

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY ประจำปี 2562 ยกระดับงานบริการและความปลอดภัยเพื่อประชาชน

 

วันนี้  (13 พฤศจิกายน 2562) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารระดับสูง และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ MEA ร่วมเปิดงาน “การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY ประจำปี 2562” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานด้านงานบริการเพื่อประชาชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านช่าง การไฟฟ้านครหลวง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


 
ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดมา จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาให้พนักงานภาคสนามมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความพร้อมในการให้บริการมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชน MEA จึงได้กำหนดจัดงาน “การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY” เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทำให้พนักงานสนามได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พนักงานสนามจะได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานสนามด้วยกัน


 
สำหรับการแข่งขันทักษะด้านช่างในปีนี้ มีพนักงานสนามจากการไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 เขต ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งกำหนดหัวข้อการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันงานฮอทไลน์โดยไม่ดับไฟฟ้า การแข่งขันตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การแข่งขันตรวจสอบสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน การแข่งขันติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า การแข่งขันทักษะการปีนเสาไฟฟ้า และการแข่งขันทักษะการส่งของหนักด้วยรอกเชือก โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทแต่ละระดับจะได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานคนอื่น ๆ ได้นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558