ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 14 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
11 เม.ย. 2559

           คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด  กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ภูมิลำเนาเดิม ท่านเป็นคนตรอกหลังตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร ประสูติ เมื่อวันจันทร์ แรม 13 ค่ำเดือน 6 ปีฉลูเอกศก จ.ศ. 125  ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2432 ในรัชกาลที่ 5 
       -ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันพุธขึ้น 9 ค่ำเดือน 6 ปีชวดโทศก จ.ศ. 1322 ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ . 2503 ในรัชกาลที่ 9
       - สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ปีขาล จัตวาศก จ.ศ. 1324 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2505 ในรัชกาลที่ 9  พระชันษา 73 ปี 
       -ทรงดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช 2 ปี 1 เดือน 13 วัน 
       -ผลงานเด่น ในสมัยของพระองค์ เป็นสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค รูปแรกในรัชกาลที่ 5 และรูปที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
       -เป็นพระอนุศาสนาจารย์ถวายอนุศาสน์ในพระราชพิธีทรงพระผนวชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
       -เป็นประธานสงฆ์ในรัฐพิธี ฉลอง 25 พุทธศตวรรษของไทย.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558