ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
วันสงกรานต์
12 เม.ย. 2559

13-15 เมษายน 2559 เป็นวันสงกรานต์ เป็นปีใหม่ไทย 
       - ในอดีตสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณของไทย
       -ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เริ่มวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ 
       -แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่าวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นวันเริ่มปีปฏิทินของไทย จนถึง พ.ศ. 2431
       -จากนั้นวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยมาจนถึงพ.ศ. 2483 จึงเปลี่ยนมาเป็น วันที่ 1 มกราคม เป็นวันปีใหม่ตามสากลนิยม 
       -กิจกรรมต่างๆ ที่คนไทยถือปฏิบัติกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล เสียชีวิต ของตนและครอบครัว ในประเพณีสงกรานต์ นั้นคือ 
             ทำบุญตักบาตร 
             กรวดน้ำรับพร 
             สรงน้ำพระ 
             บังสุกุลอัฐิ 
             รดน้ำดำหัว
             ปล่อยนกปล่อยปลา  
             นำทรายเข้าวัด
             สรงน้ำพระ
             บังสุกุลอัฐิ 
             ปล่อยนกปล่อยปลา 
             การนำทรายเข้าวัด 
             กลับภูมิลำเนาทำบุญเยี่ยมญาติ
             เป็นต้น 
            ดังนั้น ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทยนี้ อปท.นิวส์ กับครอบครัว ญาติมิตร และเดินทาง ด้วยความระมัดระวังในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ นี้ทุก ๆ ท่าน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558