ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
วันสงกรานต์
12 เม.ย. 2559

13-15 เมษายน 2559 เป็นวันสงกรานต์ เป็นปีใหม่ไทย 
       - ในอดีตสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณของไทย
       -ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เริ่มวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ 
       -แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่าวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นวันเริ่มปีปฏิทินของไทย จนถึง พ.ศ. 2431
       -จากนั้นวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยมาจนถึงพ.ศ. 2483 จึงเปลี่ยนมาเป็น วันที่ 1 มกราคม เป็นวันปีใหม่ตามสากลนิยม 
       -กิจกรรมต่างๆ ที่คนไทยถือปฏิบัติกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล เสียชีวิต ของตนและครอบครัว ในประเพณีสงกรานต์ นั้นคือ 
             ทำบุญตักบาตร 
             กรวดน้ำรับพร 
             สรงน้ำพระ 
             บังสุกุลอัฐิ 
             รดน้ำดำหัว
             ปล่อยนกปล่อยปลา  
             นำทรายเข้าวัด
             สรงน้ำพระ
             บังสุกุลอัฐิ 
             ปล่อยนกปล่อยปลา 
             การนำทรายเข้าวัด 
             กลับภูมิลำเนาทำบุญเยี่ยมญาติ
             เป็นต้น 
            ดังนั้น ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทยนี้ อปท.นิวส์ กับครอบครัว ญาติมิตร และเดินทาง ด้วยความระมัดระวังในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ นี้ทุก ๆ ท่าน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558