ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
นิรันดร์ ประดิษฐ์กุล ชนะโหวตนั่งประธานสภา กทม.
13 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ได้มีการลงคะแนนเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครคนใหม่ ภายหลัง ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ลาออกด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพ ทั้งนี้ การลงคะแนนเป็นการลงคะแนนลับตามข้อบังคับใหม่ ที่ประชุมมีการเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 คน ได้แก่ นายกิตติ บุศยพลากร และนายนิรันดร์ ประดิษฐ์กุล ผลการลงคะแนนปรากฎว่า นายนิรันดร์ ประดิษฐ์กุล ชนะโหวตได้เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนะ ด้วยคะแนนเสียง 13 ต่อ 9 งดออกเสียง 1 คน ขฯที่นายกิตติ บุศยพลากร ยังคงเป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 1 สำหรับรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 2 จะมีการขยายสมัยประชุม โดยคาดว่าจะมีการเลือกในสัปดาห์หน้า

สำหรับ นายนิรันดร์ ประดิษฐ์กุล เป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น 1 ใน 30 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. มาเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อปี 2557

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558