ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
26 เม.ย. 2559

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช( วาสน์  วาสโน)ม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร    

      -ภูมิลำเนาเดิมม  พระองค์ท่าน เป็นชาวตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      -ประสูติเมื่อวันพุธขึ้น 10 ค่ำเดือน 4 ปีระกานพศก จ.ศ. 1259 ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2440 ในรัชกาลที่ 5

      -ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันเสาร์ขึ้น 3 ค่ำเดือน 8 ปีขาล จ.ศ. 1336 ตรงกับวันที่ 22 มิถุนายน 2517 ในรัชกาลที่ 9 เส้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9 ปีมะโรงสัมฤทธิศกจ.ส.อ. 1350 ตรงกับวันที่ 27 มีนคม พ.ศ. 2531 ในรัชกาลที่ 9 

      -รวมพระชันษา 91 ปี 5 เดือน 25 วัน

      -ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา 14 ปี 2 เดือน 5 วัน 

      -ผลงานที่เด่น ๆ ในสมัยของพระองค์ 

      -ทรงต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งวาติกันในการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

      -เป็นประธานในการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 

      -พระราชอุปัธยาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ (ข้อมูลจากหนังสือ พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558