ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
28 เม.ย. 2559

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ       
   -สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 
   -ภูมิลำเนาเดิม ท่านเป็นชาว ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
   -ประสูติเมื่อวันศุกร์ขึ้น 4 ค่ำเดือน 11 ปีฉลูเบญจศกร.ศ. 1275 ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2456 ในรัชกาลที่ 6
   -ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันศุกร์แรม 1 ค่ำเดือน 5 ปีมะเส็งเอกศกจ.ศ. 1353 ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 ในรัชกาลที่ 9 
   -รวมพระชันษา 100 ปี 21 วัน
   -ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เป็นเวลานาน 24 ปี 
   -ผลงานที่เด่น ๆ ในสมัยของพระองค์ คือ 
   -เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
   -พระราชกรรมวาจาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
   -ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวรเป็นพระองค์ที่ 2 เพลงกรุงรัตนโกสินทร์ 
   -ทรงสร้างโรงพยาบาลถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่ พระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวม 19 แห่ง. 
   (ข้อมูลจากหนังสือ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
05 ก.พ. 2562
“พิชัย” วอน “แบงค์ชาติ” ปรับการทำงานเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย แนะ เปลี่ยนเป็นกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแทนอัตราเงินเฟ้อ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ตามที่ได้เคยออกมาคัดค้านการขึ้นอัตราดอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558