ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
28 เม.ย. 2559

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ       
   -สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 
   -ภูมิลำเนาเดิม ท่านเป็นชาว ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
   -ประสูติเมื่อวันศุกร์ขึ้น 4 ค่ำเดือน 11 ปีฉลูเบญจศกร.ศ. 1275 ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2456 ในรัชกาลที่ 6
   -ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันศุกร์แรม 1 ค่ำเดือน 5 ปีมะเส็งเอกศกจ.ศ. 1353 ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 ในรัชกาลที่ 9 
   -รวมพระชันษา 100 ปี 21 วัน
   -ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เป็นเวลานาน 24 ปี 
   -ผลงานที่เด่น ๆ ในสมัยของพระองค์ คือ 
   -เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
   -พระราชกรรมวาจาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
   -ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวรเป็นพระองค์ที่ 2 เพลงกรุงรัตนโกสินทร์ 
   -ทรงสร้างโรงพยาบาลถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่ พระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวม 19 แห่ง. 
   (ข้อมูลจากหนังสือ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558