ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
อย.ร่วมสภาเภสัชและเครือข่ายร้านยาพัฒนาGPP
12 ก.พ. 2563

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภญ.รศ.ดร.จิราภรณ์ ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม และ ภก.สมโภชน์ หงษ์กิตติยานนท์ ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ในนามของกลุ่มองค์กรร้านขายยา ได้แก่ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย และสมาคมร้านขายยา ร่วมกันประชุมหารือการประสานความร่วมมือผลักดันให้ร้านขายยามีการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน หรือ GPP เพื่อการยกระดับคุณภาพร้านขายยา สนับสนุนนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล พัฒนาให้ร้านขายยามีบทบาทช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมทั่วประเทศ ซึ่งจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนามาตรฐานร้านขายยา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เกิดความสะดวกรวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถรับยาได้จากร้านขายยาที่มีมาตรฐานทุกแห่งแทนการรอคิวรับที่โรงพยาบาล พร้อมได้รับคำแนะนำการใช้ยาให้ถูกต้อง ถูกวิธี จากเภสัชกร

เลขาธิการฯ กล่าวย้ำชัดถึงความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาร้านขายยาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ สามารถเข้าถึงยาได้ครอบคลุมทั้งประเทศผ่านร้านขายยาที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนของระบบสุขภาพ สอดรับกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558