ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
คณะก้าวหน้า เปิดตัว 32 ผู้ท้าชิงเลือกตั้ง นายกอบจ.
11 ต.ค. 2563

คณะก้าวหน้า เปิดตัว 32 ผู้ท้าชิงเลือกตั้ง นายกอบจ.

 

พลันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาเปิดช่วงเวลาการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 60 วัน โดยจะเป็นการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นลำดับแรกนั้น

มีรายงานแจ้งว่าคณะก้าวหน้า นำโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้จัดเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ. 32 ทีม ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” ที่ห้องประชุมวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท โดยมรายชื่อผู้สมัคร ประกอบด้วย

1.ฉะเชิงเทรา นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ 2.พะเยา นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย 3.นครราชสีมา นายสาธิต ปีติวรา 4.นครสวรรค์ นายศรัญ ฤกษ์อัตกร 5.สุรินทร์ นายมานพ แสงดำ 6.นครพนม นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ 7.แพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ 8.ร้อยเอ็ด นายสถาพร ว่องสันธพงษ์  9.สิงห์บุรี นายสุรชัย บุญลือ 10.ลพบุรี นายฤทธิ์ พัวพันธ์

11.สมุทรสงคราม นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย 12.สระบุรี นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ 13.สมุทรสาคร นายอวยชัย จาตุรพันธ์ 14.สุราษฏ์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครุประเสริฐ  15.อุบลราชธานี นายเชษฐา ไชยสัตย์  16.หนองคาย นายกฤศภณ หล้าวงศา 17.หนองบัวลำภู นายสมเกียรติ เชษฐสุมน 18.อยุธยา นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา

19.อ่างทอง นายโยธิน เปาอินทร์ 20.อุดรธานี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ 21.อุตรดิตถ์ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล 22.ราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล 23.ตาก นายคริษฐ์ ปานเนียม 24.นครปฐม นายชัชวาล นันทะสาร

25.นนทบุรี นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ 26.ระยอง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ 27.บึงกาฬ นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น 28.พิษณุโลก นายณชพล พลอาสา

29.ปราจีนบุรี นางกฤษณ์กมล แพงศรี 30.พังงา นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 31.สกลนคร นายณรงค์เดช อุฬารกุล และ 32.มุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

ทั้งนี้ ด้าน นายธนาธร กล่าวช่วงหนึ่งว่า วันนี้เราประกาศความพร้อมของคณะก้าวหน้ามีว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.32 คน ซึ่งเรามีกรอบการทำงานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า คือ 1.ยึดมั่นในคุณค่าประชาธิปไตย 2.ไม่เอาชนะทางการเมืองด้วยการซื้อเสียง แต่เอาชนะด้วยนโยบาย 3.ไม่มีประวัติการค้ามนุษย์และยาเสพติด 4.เราจะไม่ทุจริตเมื่อเข้าไปมีอำนาจ และ 5.ปฏิรูประบบราชการยุติการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558