ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
พร้อมรับมืออีสานเทศกาลปีใหม่ปี 59
11 พ.ย. 2558

          ผู้ว่าฯ เรียกประชุม คกก.ปลอดภัยทางถนน เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น วางเป้าหมายลดอุบัติเหตุ เจ็บ-ตายให้เหลือน้อยที่สุด ภายใต้คำขวัญ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย” แบ่งแผนทำงานเป็น 4 ช่วง สั่งท้องถิ่นตั้งด่านชุมชนลดอุบัติเหตุและจัดสวดมนต์ข้ามปี

          ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงาน และเป้าหมายการดำเนินงาน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯนครราชสีมา เปิดเผยว่า การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ปีนี้ จ.นครราชสีมา ประตูสู่อีสาน ได้เตรียมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมีแผนการดำเนินการ 4 ช่วงเวลา คือ

          1. ช่วงการรณรงค์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-28 ธ.ค. 2558 มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด, อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ รองรับและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          2. ช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 25-30 ธ.ค. 2558

          3. ช่วงอยู่ในพื้นที่ 31 ธ.ค. 2558-1 ม.ค. 2559

          4. ช่วงการเดินทางกลับไปทำงาน ตั้งแต่วันที่ 2-4 ม.ค. 2559 ซึ่งในช่วงดังกล่าวให้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ช. 4 ม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์

         พร้อมกันนี้ ให้เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และให้จัดตั้งด่านชุมชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ เน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และให้พิจารณาจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

          ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้น้อยที่สุด สำหรับในปีนี้ใช้คำขวัญในการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ว่า สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558